Hầu hết blogger không biết tì gì về code. Cùng lắm chỉ võ vẽ một tí HMTL và CSS. Và bạn có thể nằm trong số này. Nhưng liệu điều đó có thể ngăn bạn tạo thiết kế một bài viết trông đẹp mắt? Câu trả lời là không. Bản thân mình cũng là dân code nhưng ngôn ngữ lập trình...